Nông thôn mới mới nhất

Tiếp nhận góp ý huyện Lộc Hà đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Tiếp nhận góp ý huyện Lộc Hà đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định công bố huyện Lộc Hà đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, đồng thời lấy ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới.

Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở những xã, huyện đã đạt các loại hình nông thôn mới

Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở những xã, huyện đã đạt các loại hình nông thôn mới

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, NTM mới nâng cao, NTM kiểu mẫu; phấn đấu hoàn thành mục tiêu chương trình NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh: Cốt lõi của nông thôn mới vẫn là nâng cao đời sống người dân

Chủ tịch UBND tỉnh: Cốt lõi của nông thôn mới vẫn là nâng cao đời sống người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, năm 2024, Hà Tĩnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tập trung cao để sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh.

Lâm Trung Thủy đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Lâm Trung Thủy đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Với nỗ lực của hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.