Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” mới nhất

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Báo Hà Tĩnh gặp mặt cộng tác viên, trao giải Cuộc thi chung sức xây dựng nông thôn mới 2023

Những tác phẩm tham gia Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên Báo Hà Tĩnh đã nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần quan trọng để tỉnh nhà hiện thực hóa Đề án thí điểm xây dựng tỉ