Tỉnh nông thôn mới mới nhất

Hà Tĩnh phân bổ gần 87 tỷ đồng thực hiện chính sách nông thôn mới

Hà Tĩnh phân bổ gần 87 tỷ đồng thực hiện chính sách nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện kịp thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành.

Nỗ lực thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh đã đề ra

Nỗ lực thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh đã đề ra

Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quyết tâm phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh l

Xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2024 được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Do đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, lấy kết quả xây dựng NTM làm thước đo quan trọng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ.

Khắc phục tồn tại, hạn chế tại các xã đề nghị thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn năm 2023

Khắc phục tồn tại, hạn chế tại các xã đề nghị thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn năm 2023

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế tại các xã đề nghị thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các cấp, ngành tăng cường phối hợp, thể hiện rõ chính kiến trong công tác tham mưu và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực; đẩy mạnh phân cấp, phần quyền... tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiê