Thu ngân sách mới nhất

Tiếp tục nỗ lực đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội

Tiếp tục nỗ lực đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung nhiệm vụ tăng thu ngân sách, sản xuất nông nghiệp...

Hà Tĩnh phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023

Hà Tĩnh phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm...

9 tháng, Hà Tĩnh thu thuế xuất nhập khẩu đạt 6.386 tỷ đồng

9 tháng, Hà Tĩnh thu thuế xuất nhập khẩu đạt 6.386 tỷ đồng

Với số thu ngân sách nhà nước đạt 6.386 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mới chỉ hoàn thành 58,2% so với dự toán được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao.

Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng cuối năm

Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng cuối năm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, ngành, địa phương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng cuối năm 2023 và quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu đề ra.

Hành động quyết liệt, nỗ lực bứt phá tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Hành động quyết liệt, nỗ lực bứt phá tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Qua 2/3 chặng đường năm 2023, bức tranh KT-XH của Hà Tĩnh đã nổi lên nhiều gam màu sáng. Từng cơ hội tiếp tục được tận dụng, các động lực chính được lên kịch bản kỹ lưỡng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT

Hà Tĩnh nỗ lực chinh phục mục tiêu thu ngân sách 18.968 tỷ đồng

Hà Tĩnh nỗ lực chinh phục mục tiêu thu ngân sách 18.968 tỷ đồng

Đi qua 2/3 chặng đường của năm 2023, Hà Tĩnh thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 11.500 tỷ đồng, đạt 69,3% dự toán Bộ Tài chính giao và 60,5% dự toán HĐND tỉnh giao.