Kinh tế - xã hội mới nhất

TP Hà Tĩnh đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH trong quý II/2023

TP Hà Tĩnh đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH trong quý II/2023

Các phòng, ban, đơn vị, địa phương của TP Hà Tĩnh tập trung rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực để có giải pháp xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Tư vấn, bàn giải pháp đưa kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng và phát triển bền vững

Tư vấn, bàn giải pháp đưa kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng và phát triển bền vững

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội đã góp ý nhiều giải pháp về các vấn đề phát triển đô thị, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, phát huy lợi thế du lịch, cảng biển...

Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng năm 2023

Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng năm 2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, cần triển khai đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

HĐND thành phố Hà Tĩnh quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH năm 2023

HĐND thành phố Hà Tĩnh quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH năm 2023

Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về mục tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023...

Cung cấp dữ liệu thống kê chính xác để phục vụ các mục tiêu phát triển của Hà Tĩnh

Cung cấp dữ liệu thống kê chính xác để phục vụ các mục tiêu phát triển của Hà Tĩnh

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương lưu ý, dữ liệu, báo cáo thống kê cần chính xác, trung thực để đề ra những chính sách, chiến lược, kế hoạch phù hợp sự phát triển của Hà Tĩnh.