Hồng Lĩnh mới nhất

8 sắc thuế, 6 địa phương của Hà Tĩnh “về đích” dự toán năm 2023

8 sắc thuế, 6 địa phương của Hà Tĩnh “về đích” dự toán năm 2023

Với số thu ngân sách đạt 7.150 tỷ đồng trong 10 tháng, Cục Thuế Hà Tĩnh đã hoàn thành 89,4% dự toán HĐND tỉnh giao năm 2023.

Trao 100 suất quà cho người gặp hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Hồng Lĩnh

Trao 100 suất quà cho người gặp hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Hồng Lĩnh

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, tiếp thêm động lực cho các học sinh nghèo, trẻ em và phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vươn lên trong cuộc sống.