Thị xã Hồng Lĩnh mới nhất

Các đơn vị, địa phương quyết tâm, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ năm 2024

Các đơn vị, địa phương quyết tâm, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải mong muốn với kế hoạch đã được xây dựng, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục quyết tâm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh gặp mặt, đối thoại với cán bộ thôn, tổ dân phố

Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh gặp mặt, đối thoại với cán bộ thôn, tổ dân phố

Buổi gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) với các cán bộ thôn, tổ dân phố nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.