Sắt son niềm tin với Đảng mới nhất

Đảng viên huyện Kỳ Anh sôi nổi “tự soi, tự sửa”

Đảng viên huyện Kỳ Anh sôi nổi “tự soi, tự sửa”

Đợt sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề, sắt son niềm tin với Đảng” do Huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát động là dịp để mỗi đảng viên “tự soi, tự sửa”, hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.