Trải nghiệm mới nhất

Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

Hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là địa điểm lý tưởng thu hút nhiều người tới dã ngoại. Sau những buổi tụ tập, vui chơi là lượng lớn rác thải bị người dân bỏ lại ngày một nhiều hơn...

Du lịch nông thôn - sức bật xây dựng nông thôn mới bền vững

Du lịch nông thôn - sức bật xây dựng nông thôn mới bền vững

Phát triển các tour, tuyến trải nghiệm nông thôn mới (NTM) kết nối du lịch tâm linh, du lịch sinh thái là một trong những giải pháp quan trọng của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhằm đánh thức tiềm năng, lợi thế của vùng đất có nhiều trầm tích văn hóa, bề dày l