Sản xuất nông nghiệp hữu cơ mới nhất

Nông dân Hà Tĩnh bắt nhịp xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên cây ăn quả

Nông dân Hà Tĩnh bắt nhịp xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên cây ăn quả

Nông nghiệp hữu cơ là hướng đi tất yếu để phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững, thân thiện môi trường. Bởi vậy, người dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển đổi trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất an toàn này.

Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở huyện Kỳ Anh

Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở huyện Kỳ Anh

Triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xây dựng được nhiều mô hình, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho nền kinh tế

Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho nền kinh tế

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của Hà Tĩnh ước đạt trên 13.828 tỷ đồng, tăng khoảng 2,5% so với năm 2021; giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích ước đạt trên 96 triệu đồng/ha...

Can Lộc và Công ty Quế Lâm ký kết hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn

Can Lộc và Công ty Quế Lâm ký kết hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn

Việc ký kết hợp tác đầu tư về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giữa UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm nhằm mục đích nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và bảo