Cầu xuống cấp mới nhất

Qua cầu Ông Thộ, sợ ngã sông sâu...

Qua cầu Ông Thộ, sợ ngã sông sâu...

Cầu Ông Thộ (thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nằm trên đường trục thôn, sau hàng chục năm hoạt động đã xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông và khó khăn trong việc đi lại, sản xuất của người dân.