Ban Chỉ huy quân sự huyện Hương Sơn mới nhất

Hà Tĩnh gấp rút khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại các địa phương

Hà Tĩnh gấp rút khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại các địa phương

​Sơ tuyển đạt kết quả tốt, các địa phương ở Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân cấp huyện theo khung kế hoạch đề ra.

Hà Tĩnh chú trọng thực hiện “3 gặp, 4 biết” trong công tác tuyển quân

Hà Tĩnh chú trọng thực hiện “3 gặp, 4 biết” trong công tác tuyển quân

Các địa phương ở Hà Tĩnh luôn chú trọng thực hiện tốt quy trình “3 gặp, 4 biết” để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển công dân nhập ngũ năm 2024.

Cải thiện bữa cơm bộ đội, xây dựng cảnh quan đơn vị sạch - đẹp

Cải thiện bữa cơm bộ đội, xây dựng cảnh quan đơn vị sạch - đẹp

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ ở Ban CHQS huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất để cải thiện bữa cơm cho bộ đội và xây dựng cảnh quan đơn vị.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh học Bác từ những việc làm cụ thể

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh học Bác từ những việc làm cụ thể

Việc triển khai nhiều mô hình, phần việc học và làm theo Bác trong lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giúp nâng cao chất lượng huấn luyện của LLVT Hà Tĩnh

Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giúp nâng cao chất lượng huấn luyện của LLVT Hà Tĩnh

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh quan tâm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

LLVT Hà Tĩnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

LLVT Hà Tĩnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh xác định công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu” là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng chiến đấu, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật trong quân đội.

Hà Tĩnh chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Hà Tĩnh chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã chú trọng nâng cao chất lượng rà soát, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) để tạo đột phá trong việc tạo sức mạnh chiến đấu đồng bộ, toàn diện và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.