Dự bị động viên mới nhất

Hoàn thành huấn luyện cho cán bộ khung B - tiểu đoàn dự bị động viên

Hoàn thành huấn luyện cho cán bộ khung B - tiểu đoàn dự bị động viên

Đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng cho cán bộ khung B thuộc Bộ CHQS Hà Tĩnh nắm vững công tác quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao trình độ tổng hợp, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị được biên chế.

Hà Tĩnh xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên vững mạnh

Hà Tĩnh xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên vững mạnh

Phát huy đường lối xây dựng quân đội của cha ông “ngụ binh ư nông” (gửi quân vào nông nghiệp), Hà Tĩnh đã xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, toàn diện, rộng khắp.

Quân và dân Hà Tĩnh sẵn sàng bước vào diễn tập phòng thủ cấp tỉnh

Quân và dân Hà Tĩnh sẵn sàng bước vào diễn tập phòng thủ cấp tỉnh

Thời điểm khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 đã cận kề, tất cả cán bộ, chiến sỹ và người dân được điều động tham gia diễn tập đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng chờ lệnh.

Hà Tĩnh chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Hà Tĩnh chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã chú trọng nâng cao chất lượng rà soát, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) để tạo đột phá trong việc tạo sức mạnh chiến đấu đồng bộ, toàn diện và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.