Đại hội công đoàn cơ sở mới nhất

Đại hội điểm công đoàn cơ sở ngành y tế Hà Tĩnh

Đại hội điểm công đoàn cơ sở ngành y tế Hà Tĩnh

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng vì đoàn viên và người lao động, phấn đấu giữ vững thành tích là lá cờ đầu của ngành y tế.

Khơi dậy động lực cống hiến trong đoàn viên Công đoàn Báo Hà Tĩnh

Khơi dậy động lực cống hiến trong đoàn viên Công đoàn Báo Hà Tĩnh

Trong môi trường hoạt động với những điều kiện đặc thù, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Báo Hà Tĩnh đã nỗ lực phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, vừa thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, vừa tổ chức hiệu quả các phong trào

Hà Tĩnh chỉ đạo đồng bộ, triển khai nghiêm túc đại hội công đoàn cơ sở

Hà Tĩnh chỉ đạo đồng bộ, triển khai nghiêm túc đại hội công đoàn cơ sở

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ của cấp ủy đảng các cấp và công đoàn cấp trên, các công đoàn cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh đang tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đúng quy định, tiến độ đã đề ra theo phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết

Sôi nổi giải bóng chuyền mừng đại hội công đoàn các cấp ở Cẩm Xuyên

Sôi nổi giải bóng chuyền mừng đại hội công đoàn các cấp ở Cẩm Xuyên

Giải bóng chuyền mở rộng Công đoàn cơ quan UBND huyện Cẩm Xuyên nhằm tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thi đua lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh.