Nguyễn Huy Hoàng mới nhất

Dịch vụ rửa xe “chạy hết công suất” ngày cận tết

Dịch vụ rửa xe “chạy hết công suất” ngày cận tết

Dịp tết, nhu cầu rửa xe ô tô của người dân Hà Tĩnh tăng cao, vì thế, các cửa hàng đang phải hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.