Biểu dương mới nhất

Biểu dương chủ tịch hội phụ nữ giỏi và cán bộ chi hội tiêu biểu

Biểu dương chủ tịch hội phụ nữ giỏi và cán bộ chi hội tiêu biểu

Tại chương trình “Hoa tháng 5 dâng Bác”, Hội LHPN Hà Tĩnh đã biểu dương, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên dương 18 thanh niên, phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu

Tuyên dương 18 thanh niên, phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu

18 gương “Thanh niên, phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2022 là những đoàn viên, hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và phong trào đoàn, hội.