Dân số mới nhất

Can Lộc biểu dương 18 gia đình sinh con một bề là gái, làm kinh tế giỏi

Can Lộc biểu dương 18 gia đình sinh con một bề là gái, làm kinh tế giỏi

18 gia đình sinh con một bề là gái được huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tuyên dương dịp này là những gia đình tiêu biểu, làm kinh tế giỏi, thực hiện tốt chính sách DS/KHHGĐ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xã hội hóa sàng lọc sơ sinh ở Hà Tĩnh

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xã hội hóa sàng lọc sơ sinh ở Hà Tĩnh

Sau 3 năm chuyển từ hình thức miễn phí sang xã hội hóa, việc sàng lọc sơ sinh bằng phương pháp lấy máu gót chân ở Hà Tĩnh vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính vẫn là do tuyên truyền chưa sâu rộng dẫn đến nhận thức của người dân còn thấp.