Ban CHQS huyện Thạch Hà mới nhất

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Chuẩn hóa” cán bộ quân đội để tạo nguồn vững chắc, ổn định, phát triển

“Chuẩn hóa” cán bộ quân đội để tạo nguồn vững chắc, ổn định, phát triển

Luật Sĩ quan hiện hành quy định, tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan cấp trung tá, thiếu tá, đại úy lần lượt là 51, 48 và 46 tuổi như hiện nay đã và đang tác động không nhỏ đến tâm tư, nguyện vọng và động cơ phấn đấu của mỗi cán bộ. Làm thế nào để từng bước

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 72 chức việc tôn giáo ở Thạch Hà

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 72 chức việc tôn giáo ở Thạch Hà

Các chức việc tôn giáo ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) được bồi dưỡng, nghiên cứu sâu các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp cận các biện pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Đảm bảo an toàn vũ khí, trang thiết bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Đảm bảo an toàn vũ khí, trang thiết bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai hiệu quả công tác kỹ thuật phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập, công tác