Diễn tập mới nhất

Cẩm Xuyên rút kinh nghiệm trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

Cẩm Xuyên rút kinh nghiệm trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã điều động hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân để xây dựng hệ thống công sự, trận địa; bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 thành công tốt đẹp.

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố tại Hà Tĩnh

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố tại Hà Tĩnh

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp triển khai của Công ty Điện lực Hà Tĩnh để cuộc diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố và quản lý an toàn cấp tổng công ty thành công tốt đẹp.

Đảm bảo an toàn vũ khí, trang thiết bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Đảm bảo an toàn vũ khí, trang thiết bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai hiệu quả công tác kỹ thuật phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập, công tác