Đền bù gpmb mới nhất

2 hộ không chấp thuận giải phóng mặt bằng, tuyến đường gần 7km đang “đứt đoạn”

2 hộ không chấp thuận giải phóng mặt bằng, tuyến đường gần 7km đang “đứt đoạn”

Dự án đường nối quốc lộ 1 đi biển Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã thi công cơ bản hoàn thành, song phải chịu cảnh tạm thời “đứt đoạn” khoảng 80m vì 2 hộ dân không đồng tình giải phóng mặt bằng.