Trường THPT Kỳ Anh mới nhất

Cô giáo ở Hà Tĩnh “ẵm” giải nhì hội thi cấp toàn quân

Cô giáo ở Hà Tĩnh “ẵm” giải nhì hội thi cấp toàn quân

Cô giáo Trần Thị Diên ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa đạt giải nhì Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị trong quân đội và dân quân, tự vệ cấp toàn quân năm 2023 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong LLVT Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong LLVT Hà Tĩnh

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, ý chí quyết thắng và giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn quân.