Giáo dục chính trị mới nhất

Lộc Hà tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên

Lộc Hà tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên

Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để rèn luyện bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên và đưa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

LLVT Hà Tĩnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

LLVT Hà Tĩnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

Thời gian qua, Hà Tĩnh không ngừng chăm lo xây dựng lượng lượng quân sự chính quy, bản lĩnh, giàu sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.