Đảng ủy quân sự tỉnh Hà Tĩnh mới nhất

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Công bố quyết định kiểm tra đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh và 2 cán bộ chủ trì

Công bố quyết định kiểm tra đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh và 2 cán bộ chủ trì

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung bám sát đề cương, các nội dung chương trình mà đoàn kiểm tra đề ra, đặc biệt cần chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm và dự báo chính xác tình hình, chủ động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Nhận định những khó khăn tiềm ẩn trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị, các lực lượng quân sự phải có tinh thần chủ động từ sớm, từ xa và từ trước để tham mưu các giải pháp kịp thời, hiệu quả.