Đảng ủy quân sự tỉnh mới nhất

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh lưu ý, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm đ

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm và dự báo chính xác tình hình, chủ động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các

Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều giải pháp.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II/2023

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II/2023

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục chủ động làm tốt hơn nữa vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thường xuyên phối hợp các cấp, ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân đồng bộ, vững chắc.