Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu mới nhất

Phấn đấu đưa Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện NTM nâng cao cuối năm 2024

Phấn đấu đưa Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện NTM nâng cao cuối năm 2024

Ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị trên toàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cần xây dựng khung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để tập trung đưa huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2024.

Cẩm Thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa

Cẩm Thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa

Tháng 9 tới, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sẽ bước vào cuộc sát hạch xã nông thôn mới kiểu mẫu nên cả hệ thống chính trị đang vào cuộc tích cực xây dựng, củng cố các tiêu chí.