Khu dân cư mới nhất

Chuyển đổi số giúp miền quê Cẩm Xuyên xây dựng đời sống hiện đại

Chuyển đổi số giúp miền quê Cẩm Xuyên xây dựng đời sống hiện đại

Việc xây dựng khu dân cư thông minh , từng bước thực hiện chuyển đổi số c ủa thôn Nam Bắc Thành (xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đạt được nhiều hiệu quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo làng quê ngày càng hiện đại, văn minh.

Cẩm Thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa

Cẩm Thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa

Tháng 9 tới, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sẽ bước vào cuộc sát hạch xã nông thôn mới kiểu mẫu nên cả hệ thống chính trị đang vào cuộc tích cực xây dựng, củng cố các tiêu chí.