Sở công thương mới nhất

Sản phẩm nào của Hà Tĩnh có kim ngạch xuất khẩu tăng cao nhất?

Sản phẩm nào của Hà Tĩnh có kim ngạch xuất khẩu tăng cao nhất?

Với mức tăng 54,6% so với cùng kỳ năm trước, thép và phôi thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu tăng cao nhất.

Hạn chế thấp nhất khả năng phải tiết giảm phụ tải điện ở Hà Tĩnh

Hạn chế thấp nhất khả năng phải tiết giảm phụ tải điện ở Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cần chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn.

Công nghiệp Hà Tĩnh phát triển theo chiều sâu, bền vững

Công nghiệp Hà Tĩnh phát triển theo chiều sâu, bền vững

“Kim chỉ nam” ngành công nghiệp Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Sở Công thương sẽ phối hợp nâng cao hiệu quả, chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Trao 21 giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số lĩnh vực công thương

Trao 21 giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số lĩnh vực công thương

Sở Công thương Hà Tĩnh đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì và 9 giải ba cho các cá nhân đạt giải; trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho các đơn vị có số lượng người tham gia thi lớn.

Gỡ khó cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng các chỉ số lĩnh vực công thương

Gỡ khó cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng các chỉ số lĩnh vực công thương

Quý I/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh giảm 1,09%; doanh thu bán lẻ tăng 23,84%; kim ngạch xuất khẩu tăng 44,81% và kim ngạch nhập khẩu giảm 21,31%.

Hơn 31.700 lượt bài tham gia cuộc thi chuyển đổi số ngành công thương

Hơn 31.700 lượt bài tham gia cuộc thi chuyển đổi số ngành công thương

Kết thúc 3 tuần thi (ngày 13/3 - 2/4), cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số lĩnh vực công thương; quy định pháp luật và các kỹ năng về thương mại điện tử tại Hà Tĩnh có 23.024 người tham gia với 31.744 lượt bài thi.