Fomosa hà tĩnh mới nhất

Chỉ số sản xuất tăng, công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà phát triển

Chỉ số sản xuất tăng, công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà phát triển

2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh ước tăng 10,44% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đang thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh SXKD, tăng đà bứt phá.

Khát vọng đưa KKT Vũng Áng trở thành trung tâm động lực tăng trưởng

Khát vọng đưa KKT Vũng Áng trở thành trung tâm động lực tăng trưởng

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định KKT Vũng Áng là trung tâm động lực tăng trưởng. Hà Tĩnh đang thực hiện các giải pháp căn cơ để hiện thực hóa mục tiêu quan trọng này.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội ấn tượng với sự phát triển của KKT Vũng Áng

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội ấn tượng với sự phát triển của KKT Vũng Áng

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội đánh giá cao sự phát triển của các doanh nghiệp với quy trình sản xuất hiện đại và những tiềm năng, lợi thế, nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư của Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.