Sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh mới nhất

Chỉ số sản xuất tăng, công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà phát triển

Chỉ số sản xuất tăng, công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà phát triển

2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh ước tăng 10,44% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đang thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh SXKD, tăng đà bứt phá.

Nỗ lực đưa công nghiệp Hà Tĩnh lấy lại đà tăng trưởng

Nỗ lực đưa công nghiệp Hà Tĩnh lấy lại đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp và ngành công thương Hà Tĩnh đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, giảm áp lực tồn kho để đẩy mạnh sản xuất, đưa ngành công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng.

Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản; tập trung cao cho nhiệm vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh thu hút đầu tư; qu

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực góp sức cho mục tiêu tăng trưởng công nghiệp 11%

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực góp sức cho mục tiêu tăng trưởng công nghiệp 11%

Các doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã thể hiện tinh thần quyết tâm vượt khó, tập trung tối đa cho sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2023 tăng trên 11% so với năm 2022.