Hợp tác xã mới nhất

Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể Hà Tĩnh

Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, BCĐ Đổi mới và phát triển KTTT tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện phát triển KTTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.