UBND huyện Lộc Hà mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

3 tháng đầu năm, Hà Tĩnh mới chỉ giải ngân vốn đầu tư công được hơn 570 tỷ đồng/6.107,46 tỷ đồng kế hoạch vốn đã được phân bổ (đạt tỷ lệ 9,3%). Giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh đang khá chậm do nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác giải phón

Gần 1.000 người tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Gần 1.000 người tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức hằng năm tại Hà Tĩnh nhằm khuyến khích, thúc đẩy người dân tích cực tham gia các hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe.

Xuất hiện bệnh viêm da nổi cục, địa phương gấp rút phòng chống

Xuất hiện bệnh viêm da nổi cục, địa phương gấp rút phòng chống

Phát hiện bệnh viêm da nổi cục trên 4 con trâu bò ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), chính quyền địa phương và ngành chuyên môn đang gấp rút triển khai biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi.