Giải ngân mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

3 tháng đầu năm, Hà Tĩnh mới chỉ giải ngân vốn đầu tư công được hơn 570 tỷ đồng/6.107,46 tỷ đồng kế hoạch vốn đã được phân bổ (đạt tỷ lệ 9,3%). Giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh đang khá chậm do nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác giải phón

Hà Tĩnh giải ngân hơn 66 tỷ đồng chương trình cho vay nhà ở xã hội

Hà Tĩnh giải ngân hơn 66 tỷ đồng chương trình cho vay nhà ở xã hội

Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội nhằm lan tỏa ý nghĩa của nguồn vốn đối với việc cá nhân, hộ gia đình mua - thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo - sửa chữa nhà ở, góp phần nâng cao chất