Kho bạc nhà nước mới nhất

126 thí sinh tranh tài nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

126 thí sinh tranh tài nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác kế toán, kiểm soát chi của KBNN Hà Tĩnh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ.

Đảm bảo thanh quyết toán thông suốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách năm 2022

Đảm bảo thanh quyết toán thông suốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Kho bạc Nhà nước (KBNN) và các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đảm bảo hệ thống thanh quyết toán cuối năm thông suốt để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách năm 2022.