Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới nhất

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của Quy hoạch tổng thể quốc gia vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của các cấp

Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm đối với các dự án giao thông chậm tiến độ

Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm đối với các dự án giao thông chậm tiến độ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt, tinh thần thực hiện các dự án quan trọng ngành GTVT là phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, không để xảy ra đội vốn.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

3 tháng đầu năm, Hà Tĩnh mới chỉ giải ngân vốn đầu tư công được hơn 570 tỷ đồng/6.107,46 tỷ đồng kế hoạch vốn đã được phân bổ (đạt tỷ lệ 9,3%). Giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh đang khá chậm do nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác giải phón

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tham gia hội nghị Thủ tướng đối thoại với thanh niên

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tham gia hội nghị Thủ tướng đối thoại với thanh niên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kỳ vọng thế hệ thanh niên giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống cha anh, phát huy tinh thần “Biến không thành có, biến khó thành dễ...” để vượt qua thách thức, khó khăn, vươn lên phấn đấu, xây dựng đất nước phồn vinh

Đưa ngoại giao kinh tế trở thành động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đưa ngoại giao kinh tế trở thành động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

HàTĩnh xác định lấy ngoại giao kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm của hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, phấn đấu đưa ngoại giao kinh tế trở thành động lực mạnh mẽ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể thực hiện chuyển đổi số

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể thực hiện chuyển đổi số

Hà Tĩnh hiện có 1.078 thủ tục hành chính đủ điều kiện lên Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã xây dựng dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

Tạo đột phá, phát triển nhanh, bền vững vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Tạo đột phá, phát triển nhanh, bền vững vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành và 14 địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương t

Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023

Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộ

Thủ tướng Chính phủ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Thủ tướng Chính phủ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.