Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng mới nhất

Tư vấn, bàn giải pháp đưa kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng và phát triển bền vững

Tư vấn, bàn giải pháp đưa kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng và phát triển bền vững

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội đã góp ý nhiều giải pháp về các vấn đề phát triển đô thị, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, phát huy lợi thế du lịch, cảng biển...

Tạo đột phá, phát triển nhanh, bền vững vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Tạo đột phá, phát triển nhanh, bền vững vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành và 14 địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương t

Huyện Lộc Hà kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Huyện Lộc Hà kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà (Hà Tĩnh) đảm bảo nghiêm túc, thực chất, dân chủ, khách quan trong việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2022