Luật đất đai mới nhất

Hà Tĩnh: Gần 52.700 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hà Tĩnh: Gần 52.700 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Công tác tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Hà Tĩnh tiến hành rộng rãi, dân chủ, khách quan, nghiêm túc và thực chất, bảo đảm phát huy quyền làm chủ, huy động được trí tuệ của Nhân dân.

Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tại hội nghị của Sở TN&MT Hà Tĩnh, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế vào nội dung cụ thể của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Với sự nghiên cứu kỹ càng, sâu sát, nhiều ý kiến góp ý của người dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, phù hợp với quy định quản lý và sử dụng đất đai.

Hà Tĩnh lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hà Tĩnh lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến là để phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, đồng bộ, khả thi; phản ánh ý c