Sở Tài nguyên & Môi trường mới nhất

Tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành TN&MT Hà Tĩnh

Tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành TN&MT Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Sở TN&MT Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số về lĩnh vực ngành phụ trách để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Sở TN&MT cần tiếp tục rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà

Sở TN&MT cần tiếp tục rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị Sở TN&MT Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những thủ tục rườm rà, không cần thiết nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Ngành TN&MT cần khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ thời gian tới

Ngành TN&MT cần khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ thời gian tới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ngành TN&MT Hà Tĩnh cần phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Sở TN&MT nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh

Sở TN&MT nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn Sở TN&MT phát huy những thành tích đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ TN&MT và tỉnh giao phó, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Gần 52.700 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hà Tĩnh: Gần 52.700 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Công tác tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Hà Tĩnh tiến hành rộng rãi, dân chủ, khách quan, nghiêm túc và thực chất, bảo đảm phát huy quyền làm chủ, huy động được trí tuệ của Nhân dân.

Lấy ý kiến Nhân dân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai

Lấy ý kiến Nhân dân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai

Những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý đất đai từ thực tiễn là cơ sở để các địa phương, cơ quan, đơn vị và người dân Hà Tĩnh đưa ra nhiều ý kiến xác đáng, phù hợp nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.