Đọc sách mới nhất

Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

Nhằm khuyến khích phong trào đọc sách cho học sinh, nhiều trường tiểu học trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xây dựng thư viện, cập nhật các đầu sách đa dạng, phát động phong trào thi đua để tạo hứng thú cho các em.

Xây dựng không gian văn hóa đọc cho người thành phố Hà Tĩnh

Xây dựng không gian văn hóa đọc cho người thành phố Hà Tĩnh

Từ ý tưởng xây dựng phố sách, tổ chức các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc, TP Hà Tĩnh đang từng bước đưa văn hóa đọc thực sự trở thành nếp sinh hoạt văn hóa thường xuyên, góp phần phát triển, bồi đắp văn hóa, con người Thành Sen.